TILSYN

Klinikken har i august 2017 bestået risikobaseret tilsyn omhandlende patientsikkerhed ved Styrelsen for Patientsikkerhed.  Se rapporten her: 

Lægerne Hager & Fogh-Andersen.pdf

Klinikken er i maj 2018 blevet akkrediteret uden anmærkninger efter den danske kvalitetsmodel for almen praksis.

http://www.ikas.dk/deltagere-i-ddkm/almen-praksis/ddkm-for-almen-praksis/