PRAKTISK INFORMATION

Hvem er vi:
Klinikken er en kompagniskabspraksis hvor lægerne er fælles om de tilknyttede patienter. Praksis er ejet af lægerne Hanne Hager og Thomas Fogh-Andersen. Vi bor i vores eget nyrenoverede lægehus. 

Du kan som patient frit vælge hvem du vil ind til, men i tilfælde af akut opstået sygdom, vil det være den læge, der passer det akutte der tilser dig.

Der er i klinikken ansat to dygtige konsultations sygeplejersker, 1 speciallæge, 4 lægestuderende og to uddannelseslæger.

Vores sygeplejersker har selvstændige konsultationer hvor de blandt andet varetager alle rutinekontroller af sukkersyge, KOL, stofskifte og forhøjet blodtryk. Det er også sygeplejerskerne der varetager en del børnevaccinationer, vægttabs forløb, rygestop, kostrådgivning, præventionsrådgivning samt testning for kønssygdomme og rådgivning om dette. Sygelejeskerne foretager alt sårbehandling.

De lægestuderende er i klinikken på skift om formiddagen hvor de passer telefon, samt onsdag eftermiddag hvor de tager blodprøver mm. Herudover har de mest erfarne samme opgaver som sygeplejerskerne og afløser disse ved f.eks. ferie. Du kan således møde en af vores dygtige studerende i telefonen, hvis du kommer for at blive vaccineret, få taget blodprøver eller lignende. Både vores sygeplejersker og de lægestuderende arbejder under supervision af lægerne.

Praksis deltager i videreuddannelsen af læger. Vi har fast minimum en uddannelseslæge som har været læge i mindst 6 måneder inden de starter. Uddannelseslægen arbejder under supervision af klinikkens faste læger.  
 
Akut sygdom:
Der er dagligt mellem kl. 10-10.45 mulighed for akut konsultation uden forudgående tidsbestilling. Tiden er forbeholdt absolut AKUTTE problemer såsom høj feber, akut skade, voldsomme smerter o.l. Der er IKKE mulighed for stillingtagen til andre problemstillinger. Du kan ikke selv vælge hvilken læge, du kommer ind til. Såfremt du møder op med en ikke akut problemstilling, forbeholder vi os ret til at give dig en anden tid i stedet, er du i tvivl er du meget velkommen til at ringe først. Ventetid må påregnes.
 
Tidsbestilling:
Når du bestiller tid vil der blive spurgt ind til problemet. Dette for at sikre, at der bliver afsat den fornødne tid.
Som udgangspunkt tages en  problemstilling op pr. konsultation. Der er sat 15 minutter af til en konsultation og på denne tid skal lægen også nå at skrive journal notater og lave eventuelle henvisninger. Respekter venligst dette da det ellers forringer kvaliteten i behandlingen og giver forsinkelser der går ud over de næste patienter.
Der er mange patienter der ringer i telefontiden. Drejer din henvendelse sig om receptfornyelse, kan der opfordres til at benytte hjemmesiden til dette.
 
Henvisning:
Henvisninger til speciallæger, hospitaler, fysioterapeuter, psykologer og fodterapeuter kan udfærdiges af praktiserende læger, hvis der er lægefaglig begrundelse for det. Det kræver en konkret lægelig stillingtagen, derfor skal man bestille tid hos lægen til denne vurdering. 
Det samme gælder hvis du ønsker at gøre brug af en privat sundhedsforsikring du har tegnet. Er der ikke lægelig indikation i følge gældende retningslinjer for henvisning til behandling eller undersøgelse, laver vi ikke en henvisning heller, ikke selvom forsikringsselskabet har sagt du bare skal ringe til din læge. 
Kiropraktor, Øjenlæger og øre-næse-hals specialister kræver ikke henvisning fra egen læge. 

https://www.regionh.dk/Sundhed/praksis/praktiserende-l%C3%A6ge-og-speciall%C3%A6ge/Sider/Speciallaeger.aspx

Afhængighedsskabende lægemidler: 
Recept på afhængighedskabende lægemidler kræver fremover personligt fremmøde ved konsultation i klinikken. Der vil løbende lagt behandlings /udtrapningsplaner som skal overholdes.  Det er et krav der fremgår af  Vejledning for ordination af afhængighedskabende lægemidler. Læs mere  Link 

Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås i denne vejledning de lægemidler, som hos brugeren kan ligge til grund for udviklingen af afhængighedssyndrom:

  •  Morfin og morfinlignende midler (alle opioide analgetika)
  •  Beroligende midler og sovemidler, herunder særligt benzodiazepiner. 
  •  Lægemidler med centralstimulerende virkning 
  •  Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale bl.a. ADHD medicin.

Sygesikringskort: 

Det gule sundhedskort skal medbringes til alle konsultationer, dette er et krav fra regionen, da det er bevis for vi har behandlet dig. Børn skal have deres sygesikringsbevis med.
 
Telefonkonsultation:
Lægerne: Kl. 8-8.45 (IKKE receptfornyelse og tidsbestilling)
Sekretær: Kl. 9-11 ( recept fornyelser, tidsbestilling og svar på prøver)
 
Brug også vores hjemmeside til tidsbestilling, receptfornyelse og kortere spørgsmål.

 

kl. 9-11 er der IKKE mulighed for personlig betjening i receptionen pga. telefontid dette bedes venligst respekteret. 
 
Lægevagten samt kontakt til skadestuen:
Tlf: 1813