PRAKTISK INFORMATION

Hvem er vi
Klinikken er en kompagniskabspraksis hvor lægerne er fælles om de tilknyttede patienter. Praksis er ejet af lægerne Anne Mette Nagel Larsen og Thomas Fogh-Andersen. Vi bor i vores eget nyrenoverede lægehus. 

Du kan som patient frit bestille tid hos hvem du vil ind til, men i tilfælde af akut opstået sygdom, får du tid hos den læge som er ledig.
Der er i klinikken ansat to dygtige konsultations sygeplejersker, 4 lægestuderende og 1-2 uddannelseslæger.
Vores sygeplejersker har selvstændige konsultationer hvor de blandt andet varetager alle rutinekontroller af sukkersyge, KOL, stofskifte og forhøjet blodtryk. Det er også sygeplejerskerne der varetager en del børnevaccinationer, vægttabs forløb, rygestop, kostrådgivning, præventionsrådgivning samt testning for kønssygdomme og rådgivning om dette. Sygelejeskerne foretager alt sårbehandling.
De lægestuderende passer telefonen om formiddagen. De mest erfarne har derudover opgaver som sygeplejerskerne og afløser disse i ferieperioder. Du kan møde en af vores dygtige studerende i telefonen, hvis du kommer for at blive vaccineret, få taget blodprøver eller lignende. Både vores sygeplejersker og de lægestuderende arbejder under supervision af lægerne.
Praksis deltager i videreuddannelsen af læger. Vi har fast minimum en uddannelseslæge som har været læge i mindst 6 måneder inden de starter. Uddannelseslægen arbejder under supervision af klinikkens faste læger.  

Adgangsforhold
Der er 5 trappetrin op til vores reception og venteværelset i stuen.

Lægerne har konsultationsrum på 1. sal.
Der er ikke tilpassede adgangsforhold til lægehuset for kørestolsbrugere.
 
Akut sygdom
Ved akut opstået sygdom bedes du ringe i læge-telefon-tiden alle hverdage mellem klokken 08-08.45 med henblik på aftale om tid, hvis det skønnes der er behov for det.
Der er ikke konsultation uden forudgående tidsbestilling.

 
Tidsbestilling
Når du bestiller tid vil der blive spurgt ind til problemet. Dette for at sikre, at der bliver afsat den fornødne tid.
Der er sat 15 minutter af til en konsultation og på denne tid skal lægen også nå at skrive journal notater og lave eventuelle henvisninger. Respekter venligst dette da det ellers forringer kvaliteten i behandlingen og giver forsinkelser der går ud over de næste patienter.
Der er mange patienter der ringer i telefontiden. Drejer din henvendelse sig alene om receptfornyelse,  opfordres du til at benytte hjemmesiden eller app'en Min Læge.
 
Henvisning
Henvisninger til speciallæger, hospitaler, fysioterapeuter, psykologer og fodterapeuter kan udfærdiges af praktiserende læger, hvis der er lægefaglig begrundelse for det. Det kræver en konkret lægelig stillingtagen, derfor skal man bestille tid hos lægen til denne vurdering. 
Det samme gælder hvis du ønsker at gøre brug af en privat sundhedsforsikring du har tegnet. Er der ikke lægelig indikation i følge gældende retningslinjer for henvisning til behandling eller undersøgelse, laver vi ikke en henvisning heller, ikke selvom forsikringsselskabet har sagt du bare skal ringe til din læge. 
Kiropraktor, øjenlæge og øre-næse-hals-specialister kræver ikke henvisning fra egen læge.
Vedrørende henvisning
se endvidere her.
 

Afhængighedsskabende lægemidler
Recept på afhængighedskabende lægemidler kræver altid personligt fremmøde ved konsultation i klinikken. Der vil blive lagt behandlings- og udtrapningsplaner som skal overholdes. Det er et krav fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Vejledning for ordination af afhængighedskabende lægemidler. 

Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås i denne vejledning de lægemidler, som hos brugeren kan ligge til grund for udviklingen af afhængighedssyndrom:

  •  Morfin og morfinlignende midler (alle opioide analgetika)
  •  Beroligende midler og sovemidler, herunder særligt benzodiazepiner. 
  •  Lægemidler med centralstimulerende virkning 
  •  Visse andre lægemidler med afhængigheds- eller misbrugspotentiale bl.a. ADHD medicin.

Sygesikringskort
Det gule sundhedskort skal altid medbringes til alle konsultationer, dette er et krav fra regionen, da det er bevis for vi har behandlet dig. 
 
Telefonkonsultation
Kl. 08-08.45 Læge (IKKE receptfornyelse og tidsbestilling)
Kl. 09-12 Sygeplejerske/lægestuderende: Recept- fornyelser, tidsbestilling og svar på prøver

Der er mange som ringer i telefontiden, hvorfor der er derfor ikke mulighed for længere samtaler. 
 
Brug også vores hjemmeside til tidsbestilling, receptfornyelse og korte spørgsmål.

Klokken 09-12 er der IKKE mulighed for personlig betjening i receptionen pga. telefontid dette bedes venligst respekteret.
Klokken 16-08 kontakt 1813 eller 112