PRISER

For alle attester, erklæringer, gruppe 2 og vaccinations-konsultationer gælder at der skal
afregnes i forbindelse med konsultationen.

Dette gælder også for attester rekvireret af arbejdsgiver.
Du medgives kvittering for betaling og skal således selv få refunderet beløbet ved arbejdsgiver.

Der kan betales med Mobile Pay (23 727) eller kontant. Vi tager ikke imod kort-betaling.

Attester
Kørekort-attest: 500 kr
Kørekort-attest incl. diabetes-attest: 750 kr
Fritagelses-attest: 500 kr
Parkeringskort - handicap: 400 kr
Sports-attester: 500 kr

Attest ved afbestilling af rejse: 500 kr

Mulighedserklæring: 500 kr (+moms hvis arbejdsgiver rekvirerer attesten)
Sygemelding 500 kr (+moms hvis arbejdsgiver rekvirerer attesten)
Øvrig frihåndsattester afregnes pr tidsforbrug: 2000 kr/time +moms, afregnes per påbegyndt kvarter
 
Gruppe 2 patienter 
Konsultation: 300 kr
Telefonkonsultation: 0 kr
E-konsultation: 0 kr
Der er tillæg for undersøgelser såsom blodprøver, lungefunktion o.s.v.
Der afregnes efter hver konsultation


Vaccinationshonorar, private vaccinationer
300 kr pr. person pr. vaccinationskonsultation
Vaccinen hentes på apoteket og betales selv af patienten

Influenzavaccine 
Under 65 år: 300 kr

Over 65 år: gratis.
Kronisk sygdom: gratis
Førtidspensionister: gratis
Gravide i 2. og 3. trimester: gratis t.o.m. 28/2