PRISER

For alle private attester, erklæringer, gruppe 2- og vaccinations-konsultationer gælder at der skal
betales i forbindelse med konsultationen.

Dette gælder også for attester rekvireret af arbejdsgiver.
Du medgives kvittering for betaling og kan herefter selv få refunderet beløbet ved din arbejdsgiver.

Der kan betales med Mobile Pay (23 727) eller kontant. Vi tager ikke imod kort-betaling.

Attester
Kørekort-attest: 500 kr
Kørekort-attest incl. diabetes-attest: 750 kr
Fritagelses-attest: 500 kr
COVID-test-fritagelses-attest: 500 kr

Parkeringskort - handicap: 400 kr
Sports-attester: 500 kr

Attest ved afbestilling af rejse: 500 kr

Mulighedserklæring: 500 kr (+moms hvis arbejdsgiver rekvirerer attesten)
Sygemelding 500 kr (+moms hvis arbejdsgiver rekvirerer attesten)
Øvrig frihåndsattester afregnes pr tidsforbrug: 2000 kr/time +moms, afregnes per påbegyndt kvarter
 
Gruppe 2 patienter 
Konsultation: 300 kr
Telefonkonsultation: 0 kr
E-konsultation: 0 kr
Der er tillæg for undersøgelser såsom blodprøver, lungefunktion o.s.v.
Der afregnes efter hver konsultation


Vaccinationshonorar, private vaccinationer
300 kr pr. person pr. vaccinationskonsultation
Vaccinen hentes på apoteket og betales selv af patienten

Influenzavaccine 2020/2021
Under 65 år: 300 kr

Over 65 år: gratis.
Visse kroniske sygdomme: gratis
Førtidspensionister: gratis
Gravide i 2. og 3. trimester: gratis t.o.m. 28/2

Pneumokokvaccine 2020/2021
Under 65 år: 400 kr
Over 65 år: gratis.
Visse kroniske sygdomme: gratis
Førtidspensionister: gratis