Thomas Fogh-Andersen, Læge, klinikejer

Født 1960

Uddannet Læge 1987

Speciallæge i almen medicin

Praktiserende læge i Rødovre siden 1998

Medlem af Lægeforeningen, Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Selskab for Almen Medicin. 

Anne Mette Nagel Larsen, Læge, klinikejer

Født 1978 

Uddannet læge fra Københavns Universitet i 2007. Speciallæge i Almen Medicin 2019.

Har arbejdet indenfor mange specialer; medicin, kirurgi, urologi, immunologi, hæmatologi (blodsygdomme), ortopædkirurgi, gynækologi, pædiatri (børnesygdomme) og psykiatri. 

Tidligere ansættelse på Herlev Hospital, Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Kalundborg Sygehus og Holbæk Sygehus og i 5 forskellige lægeklinikker.

Arbejdet 5 år med patienter og forskning i blodsygdomme og blodtransfusion på Herlev Hospital og er uddannet PhD i 2015.

Har arbejdet som læge mange år på Asylcenter Sandholm og som frivillig læge hos Røde Kors Immigrantklinik.

 

Simone Møbius Hansen, Læge

Simone er i klinikken 6 måneder fra 1/5 2020 som en del af hendes Kliniske Basisuddannelse. Simone har været læge siden sommeren 2019 og har været ansat 6 måneder på Rigshospitalet neurologiske afdeling. 

 

Charlotte Hjort Jørgensen, Læge

Charlotte er i klinkken som en del af hendes speciallæge uddannelse i almen medicin. Hun vil være fast i klinikken 1/4-30/9 2018 og derefter 1 dag om måneden de næste år.