Thomas Fogh-Andersen, Læge, klinikejer

Født 1960

Uddannet Læge 1987

Speciallæge i almen medicin

Praktiserende læge i Rødovre siden 1998

Medlem af Lægeforeningen, Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Selskab for Almen Medicin. 

Anne Mette Nagel Larsen, Læge, klinikejer

Født 1978 

Uddannet læge fra Københavns Universitet i 2007. Speciallæge i Almen Medicin 2019.

Har arbejdet indenfor mange specialer; medicin, kirurgi, urologi, immunologi, hæmatologi (blodsygdomme), ortopædkirurgi, gynækologi, pædiatri (børnesygdomme) og psykiatri. 

Tidligere ansættelse på Herlev Hospital, Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Kalundborg Sygehus og Holbæk Sygehus og i 5 forskellige lægeklinikker.

Arbejdet 5 år med patienter og forskning i blodsygdomme og blodtransfusion på Herlev Hospital og er uddannet PhD i 2015.

Har arbejdet som læge mange år på Asylcenter Sandholm og som frivillig læge hos Røde Kors Immigrantklinik.

 

Marie Toft Hagstrøm, Læge

Født 1976

Læge Marie Toft Hagstrøm er ansat i klinikken pr 16/8/2021.

Marie er speciallæge i almen medicin og har arbejdet på flere forskellige hospitalsafdelinger inden for mange forskellige medicinske og kirurgiske specialer.

Charlotte Hjort Jørgensen, Uddannelseslæge

Charlotte er i klinkken som en del af hendes speciallæge uddannelse i almen medicin. 

Charlotte mangler nu kun knap 1 år før hun er færdiguddannet som speciallæge i almen medicin.

Charlotte er ansat hos os frem til 30/11/2021.

Tidligere uddannelseslæge Julia Kilian

Julia er fra Tyskland og er uddannet læge i Tyskland og Danmark. Hun skal være hos os i en introduktionsstilling i almen medicin som er første trin i vejen til at blive praktiserende læge.

Julia er hos os fra den 1. september 2020 til den 28. februar 2021.

Tidligere uddannelseslæge Simone Møbius Hansen

Simone er i klinikken 5 måneder fra 1/5 2020 til 30/9 2020 som en del af hendes Kliniske Basisuddannelse. Simone har været læge siden sommeren 2019 og har været ansat 6 måneder på Rigshospitalet neurologiske afdeling.