Thomas Fogh-Andersen, Læge, klinikejer

Født 1960

Uddannet Læge 1987

Speciallæge i almen medicin

Praktiserende læge i Rødovre siden 1998

Medlem af Lægeforeningen, Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Selskab for Almen Medicin. 

Anne Mette Nagel Larsen, Læge, klinikejer

Født 1978 

Uddannet læge fra Københavns Universitet i 2007. Speciallæge i Almen Medicin 2019.

Har arbejdet indenfor mange specialer; medicin, kirurgi, urologi, immunologi, hæmatologi (blodsygdomme), ortopædkirurgi, gynækologi, pædiatri (børnesygdomme) og psykiatri. 

Tidligere ansættelse på Herlev Hospital, Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Kalundborg Sygehus og Holbæk Sygehus og i 5 forskellige lægeklinikker.

Arbejdet 5 år med patienter og forskning i blodsygdomme og blodtransfusion på Herlev Hospital og er uddannet PhD i 2015.

Har arbejdet som læge mange år på Asylcenter Sandholm og som frivillig læge hos Røde Kors Immigrantklinik.

 

Charlotte Hjort Jørgensen, Uddannelseslæge

Charlotte er i klinkken som en del af hendes speciallæge uddannelse i almen medicin. Hun vil være fast i klinikken 1/4-30/9 2018 og derefter 1 dag om måneden de næste år. 

Julia Kilian, Uddannelseslæge

Julia er fra Tyskland og er uddannet læge i Tyskland og Danmark. Hun skal være hos os i en introduktionsstilling i almen medicin som er første trin i vejen til at blive praktiserende læge.

Julia er hos os fra den 1. september 2020 til den 28. februar 2021.

Læge Hanne Hager er stoppet

Praktiserende læge Hanne Hager stopper i klinikken pr. 31. maj 2020.

Ny læge og klinikejer pr. 1. juni 2020 i stedet for Hanne er speciallæge i almen medicin Anne Mette Nagel Larsen, som fører klinikken videre sammen med Thomas Fogh-Andersen

Kære Patienter. Efter 5 år som praktiserende læge i Rødovre, har jeg valgt at søge nye udfordringer i min karriere. Jeg stopper derfor som læge i klinikken ved udgangen af maj måned 2020. Vi har været så heldige, at Anne Mette Nagel Larsen gerne vil overtage min andel af klinikken og fremover arbejde sammen med Thomas. Anne Mette er speciallæge i almen medicin og har en bred erfaring. Hun har senest arbejdet som vikar hos Lægerne på Horsevænget. Planen er at Anne Mette starter som vikar i klinikken 2 dage om ugen i maj måned, og på fuld til fra 1. juni 2020. Velkommen til Anne Mette. Tak for 5 gode år i Rødovre. Med Venlig Hilsen Hanne Hager

Tidligere uddannelseslæge Simone Møbius Hansen

Simone er i klinikken 5 måneder fra 1/5 2020 til 30/9 2020 som en del af hendes Kliniske Basisuddannelse. Simone har været læge siden sommeren 2019 og har været ansat 6 måneder på Rigshospitalet neurologiske afdeling.